Tot és en tot, i el cicle recomença
cada vegada que el desig detura
l'ocell del temps i en fixa bé la imatge.
Tot és en tot, delimitat, tangible,
i a poc a poc, amb mots de cada dia,
pot concretar-se en signes, en paraules.
Miquel Martí i Pol

diumenge, 26 de juliol de 2009

Nit de sanch, Jacint VerdaguerCatalunya, Catalunya,
lo teu dia s’es fet nit,
i si ton present és negre
bé n’es mes l’esdevenir.
Lo blat de tos plans i rostos
y'ls arbres de tos camins,
un dia per altre's reguen
ab sanch de tos amats fills,
puix pertot arreu ne maten
los soldats del rei Felip,
com si'l ser de ta niçaga
fos lo més negre dels crims.