Tot és en tot, i el cicle recomença
cada vegada que el desig detura
l'ocell del temps i en fixa bé la imatge.
Tot és en tot, delimitat, tangible,
i a poc a poc, amb mots de cada dia,
pot concretar-se en signes, en paraules.
Miquel Martí i Pol

dimarts, 5 de maig de 2009Gaudirem,
arrapats a les nostres mans
del passeig pels voltants del món,
tot observant un ametller
o un capvespre resplendent
a refrec d'algún roser.

I travessarem,
transversalment
l'immens espectre
dels nostres sentiments,
tot cercant-nos per sempre,
besant-nos desesperadament.